Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Léon GOVAERTSarchitect1913

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2006

id

Urban : 16051
lees meer

Beschrijving

Op hoek tussen halfrond plein en begin van Bossquare. Twee Herenhuizen in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., met vrijwel symmetrische gevel, n.o.v. arch. Léon Jean Joseph Govaerts, 1913. Drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie. Kenmerkend decor: guirlandes, medaillonsRonde of ovale cartouche., mascaronsGehouwen versiering onder de vorm van een (fantastisch) mensen- of dierenmasker., pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. enz.

Nr 535. Vroeger aansluitende veranda gesloopt voor bouw van belendend gebouw.

Onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.; telkens één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. aan weerszijde van ronde hoekoplossing bestaande uit drie uit traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Hoge onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen).. Witstenen gevel. Houten deur onder oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster.. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder bogenConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. van verschillende vormen; op benedenverdieping borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met balustersVaasvormige spijl van een borstwering., op verdiepingen in smeedijzerTaai, ‘kneedbaar’ ijzer dat ambachtelijk wordt ‘gesmeed’ (gehamerd bij hoge temperatuur) tot decoratieve bouwonderdelen als tuinhekken, borstweringen…. Doorlopend  balkon in tweede bouwlaag van hoek. Soepel geprofileerde doorlopende  kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met drie houten of stenen dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en met vleugelstukken en twee oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met gewelfde tussendorpelsStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. en ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. oorspronkelijk.

Nr. 587. Onder gecombineerd bedaking, twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op plein, torenvormige hoekoplossing bestaande uit drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in square. Witstenen gevel met muurdammen in oranje baksteen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. die verschilt volgens verdieping. Oculusvormig impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. In tweede bouwlaag venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., doorlopend  balkon en balkon met balustradeHekwerk van spijlen of balusters.. Doorlopende  getande kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Indrukwekkend pseudo-mansardedak met houten oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster..

Interieur gerenoveerd in 1953.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 535: 26498 (1913); 587: 14761 (1913), 61658 (1953).

Publicaties en studies
BASYN, J.-M., Léon Govaerts (1860-1930). Un architecte de transition, (mémoire de licence en Histoire de l'Art et Archéologie), Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1992.