Typologie(ën)

woning
werkplaats (ambachtelijk)

Ontwerper(s)

Ch. NEIRYNCK1902

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2014, 2019

id

Urban : 37022
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl, ontworpen voor een zekere Jules Jourdain, met een achterliggende werkplaats die diende als tabak- en sigarenfabriek, n.o.v. architect Ch. Neirynck, 1902.

Opstand van drie bouwlagen (het oorspronkelijke plan voorzag in slechts twee bouwlagen onder mansardedak). Drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), met inrijpoort op de eerste en toegangsdeur op de tweede, de derde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) breder. Gevel in witsteen met hardstenen elementen. Eerste en laatste travee geflankeerd door respectievelijk lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). en kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. die op het hoofdgestel worden verbonden door een gedrukte boogBoog waarvan de kromming lager is dan de overeenkomstige rondboog., de eerste op druiper ter hoogte van het impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak., de tweede met gebosseerde onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. en een ring op de benedenverdieping. In de eerste en de laatste bouwlaag, getoogde muuropeningen met archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. eindigend in volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.; deur en inrijpoort met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt.. Muuropeningen in de tweede bouwlaag onder latei en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. In de eerste en laatste bouwlaag van de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. gescheiden door respectievelijk een colonnet en een pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; pilastervormige stijlen op de benedenverdieping. In de tweede bouwlaag, balkon met vervangen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en een ronde gecanneleerde druiper. Ondergedeelte van de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bewaard. Oorspronkelijk schrijnwerk op de benedenverdieping; deur en inrijpoort met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met zuilvormige roedeverdeling.

Achteraan is de werkplaats verhoogd en behoort ze thans tot nr. 32-34 (zie dit nummer).

Bronnen

Archieven
GAA/DS
 9316 (10.03.1903).