Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Anderlecht-Kuregem (Archistory - 2017-2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014, 2019

id

Urban : 37021
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met symmetrische compositie, ca. 1900.

Hardstenen benedenverdieping met verdiepte schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Verdiepingen in witte baksteen met hardstenen elementen. Muuropeningen van de benedenverdieping onder hanenkam, op verdiepingen onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.. Deur met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. op kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog.. Balkons met vervangen borstwering op de eerste verdieping en met postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. en gietijzeren traliewerk op de tweede. Kroonlijst en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  van de benedenverdieping bewaard; deur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. en impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met glas-in-loodraam met bloemmotieven in art-nouveaustijl, met in het impostvenster de voorstelling van een pauw.

Interieur. Inkomhal met consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. in kariatidevorm. Op de benedenverdieping, kamer vooraan en in het midden met oorspronkelijke lambriseringWandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen een binnenmuur (vaak het onderste gedeelte ervan); later ook in marmer, stucwerk, …, schoorsteen en rijkelijk versierd plafond in respectievelijk Lodewijk XVI- en neorenaissancestijl. Centraal vertrek afgescheiden van een klein achtervertrek door een gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. zuil en een pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., op een sokkel.