Typologie(ën)

sociale woonblok

Ontwerper(s)

Henri JACOBSarchitect1901-1903

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Erfgoedinventaris van de sociale woningbouw (La Fonderie - 2005)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Wetenschappelijk
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id [nl]

Urban : 29218
lees meer

Beschrijving

Opmerkelijk gebouw van sociale woningen met commerciële benedenverdieping in eclectische stijl met invloed van de art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession., gebouwd door de Société Anonyme des Habitations à Bon Marché de l’Agglomération Bruxelloise [Anonieme Maatschappij voor Goedkope Huisvesting in de Brusselse Agglomeratie], n.o.v. architect Henri Jacobs, 1901-1903.

Opstand van vier bouwlagen en drie brede traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de benedenverdieping, vijf op de verdiepingen, de centrale met verspringende bouwlagen. Op een hardstenen sokkel versierd met breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen., gevel in roze-oranjekleurige baksteen met elementen en banden in hardsteen. Muuropeningen, rechthoekig onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. of rondboogvormig.
Op de benedenverdieping, aan weerszijden van de toegangsdeur, winkelpuien waarvan de deuren op latere datum zijn verbouwd tot venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. (borstwering in hardsteen). Op de verdiepingen, tweede en vijfde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) voorzien van driehoekige loggia’s met een glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. die schuin is ingeplant voor een betere zoninval. Centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. bekroond door een geveltop met vleugelstukken en versierd met sgraffitiSgraffito (Italiaans, van sgraffiare: krabben), decoratieve muurtechniek waarbij men een donkere pleisterlaag (doorgaans zwart, roetbruin of grijs) met een lichtgekleurde pleisterlaag bedekt; door de bovenste, nog niet verharde, laag weg te nemen volgens een vooraf bepaald grafisch ontwerp ontstaat een verdiepte tekening; de lichtgekleurde pleisterlaag kan bovendien gekleurd worden ‘al fresco’ (op de verse pleister) of ‘al secco’ (op de droge pleister). ter hoogte van het impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. op de benedenverdieping (wapenschild van de stad Brussel) en van de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de verdiepingen. Metalen borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Interieur. Dubbel gebouw met centraal trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. (twee appartementen per bouwlaag), waarvan het interieur diagonaal is georiënteerd ten opzichte van de gevel.Bronnen

Archieven
GAV/DS 1896.

Publicaties en studies
GAIARDO, L., Société Coopérative du Logement de l’Agglomération bruxelloise. Centième anniversaire, IGEAT-ULB, 2000, pp. 7-8.

Tijdschriften
JURION-DE WAHA, Fr., "Le petit monde de l’architecte Henri Jacobs 1846-1935. Au cœur de l’Art nouveau à Bruxelles", Annalen van de Société royale d’Archéologie de Bruxelles, dl. 71, Brussel, 2012-2013, pp. 33, 34.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid