Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Edmond SERNEELSarchitect1915

INCONNU - ONBEKEND1880-1900

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15359
lees meer

Beschrijving

Oorspronkelijk dubbelhuisGebouw waarvan de kamers geordend zijn langs beide zijden van de centrale toegangsas. met twee bouwlagen en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken..
Waarschijnlijk werd de woning in een eerste keer verbouwd n.o.v. arch. Edmond SERNEELS, 1915. De ordonnantie van de gevel werd aangepast: vijf i.p.v. vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), centrale deur, nieuw parementGevel- of muurbekleding., en centraal getrapt dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. tussen twee steekbogige dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is..
In 1966 werden de dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. in bijkomende, derde bouwlaag verwerkt n.o.v. arch. R. BOULOGNE. Heden lijstgevel in rode baksteen met decoratief gebruik van natuursteen voor banden, aanzetstukken en sleutels boven venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en deur. Eerste bouwlaag op harstenen plint met twee getraliede kelderopeningen en deur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. Muuropeningen in eerste en tweede bouwlaag onder arduinen latei en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast.; traliewerk op de begane grond.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW1221 (1915), Inschr. Reg. 1919 (1966).