Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1850-1900

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15340
lees meer

Beschrijving

Geheel van vier gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. huizen volgens repeterend schema met neoclassisistische inslag. Telkens twee bouwlagen + mezzaninoHalve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst. en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken..

In 1897 werden de twee benedenvensters van Nr. 39 door een winkelraam vervangen; in 1921 werd dit raam aangepast en vergroot. Nr. 39 draagt gevelopschrift "CHAPELLES ARDENTES".
Lijstgevels (bepleisterd en beschilderd bij Nr. 39 en 41, bakstenen parementGevel- of muurbekleding. bij Nr. 35 en 37) op hardstenen plint, horizontaal geaccentueerd door kordonvormende lekdrempels en regelmatige ordonnantie van rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Bij Nr. 41 venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met luiken op begane grond, Nr. 39 en 41 met ijzeren vensterleuningLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal. in de tweede bouwlaag. Mezzaninoverdieping met twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; Nr. 39 en  41 met centraal blindZonder opening; blind venster, schijnopening. vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bij Nr. 35, 39 en 41; Nr. 37 met moderne kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 7086 (1897), 1036 (1921).