Typologie(ën)

opslagplaats/loods
garage
school

Ontwerper(s)

VANDERSTRAETENarchitect1923

Stijlen

Neogotiek

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15371
lees meer

Beschrijving

Pand in neogotische stijl n.o.v. arch. VANDERSTRAETEN ,1923.

Oorspronkelijk twee centrale venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. geflankeerd door twee inrijpoorten i.p.v. garagepoorten. In 1987 werd het in gebruik genomen door de afdeling automechanica en carrosserie van het "Institut Saint-Joseph", waardoor de binnenruimte verschillende aanpassingen moest ondergaan.

Gevel in rode baksteen met gebruik van arduin voor o.a. plint, lateien, lekdrempels, aandak en kanteelbekroning. Gevelopstand gedomineerd door twee centrale inrijpoorten onder tudorboog; in het schuinoplopende middendeel van de verdieping twee tudorboognissen waarin tweelicht met boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …). boven de lateien; middenpartij bekroond door kantelen. In zijtraveeën tudorboognissen waarin drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met korfen spitsbogen boven de lateien.

Gevel Sint-Pieterssteenweg 196: opslagplaats met twee bouwlagen i.o.v. de kerkfabriek van Sint-Gertrudis, 1880. In 1930 opgekocht en ingericht als atelier voor de fabricatie van TV-antennes. Tussen 1957 en 1963 verbouwd. Heden gebruikt door het "Institut Saint-Joseph". Gevel in rode baksteen met centrale poort, geflankeerd door twee rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met ijzeren roedenverdeling; drie dito venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in de tweede bouwlaag; in de geveltop rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Muuropeningen onder I-balkIJzeren latei met I-profiel..

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 3503 (1923), Inschr. Reg. 3904 (1987).

Publicaties en studies

IVAIB, Etterbeek, 1980-1982, fiche 1.