Typologie(ën)

school

Ontwerper(s)

Gustave HANSOTTEarchitect1875

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15031
lees meer

Beschrijving

Kleuter- en lager onderwijs. Schoolgebouw (Nr. 29) in neoclassicistische stijl, waarvoor mogelijk bouwaanvraag van 1875, n.o.v. arch. HANSOTTE.

Rechthoekig grondplan, opgebouwd uit twee vleugels ; gevel met twee bouwlagen en zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevel op arduinen plint met op de verdieping imitatievoegen, uitstralend boven de muuropeningen. Sober uitgewerkt gevelfront, nadrukkelijk horizontaal geleed door vensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters., doorgetrokken lekdrempels en kordonlijsten. Bredere centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met bekronend frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Op de begane grond brede verdiepte toegang met uitgesproken hardstenen omlijsting, voorafgegaan door trap. Op de verdieping rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met kleine roedenverdeling onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. ; decoratief paneel op de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Overige muuropeningen met gelijkaardige opstand en decoratie, zij het op de begane grond met lekdrempels geschraagd door consooltjes. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Gekorniste kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Interieur: grotendeels verbouwd; overdekte speelplaats met lichte metalen dakconstructie met trekstangen; volleig beglaasd, fraaie consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. zuilen.

Bijgebouw (Nr. 31) vormt ensemble met Nr. 29: één bouwlaag onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.; bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevel met imitatievoegen; centrale vleugeldeur tusen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en onder hardstenen entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. (thans achter houten paneel met opschrift: "Académie de musique / Jean Absil".