Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15030
lees meer

Beschrijving

Ensemble van zes neoclassicistische enkelhuizen volgens repeterend schema, waarvoor bouwaanvraag van 1894 en 1898.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met telkens twee bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Hardstenen sokkel met bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen).. Begane grond met souterrainvenster en rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. ; rechts houten paneeldeur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. ; muuropeningen in vlakke omlijsting. Tweede bouwlaag met deurvenster en balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., getoogd vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in deurtravee ; muuropeningen in geriemde omlijsting en fraaie uitgewerkte sleutels. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. en tandlijst. Bij Nr. 32 werd in 1954 een dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. toegevoegd.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 205705 (1894), 8302 (1898), 1271 (1954).