Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15029
lees meer

Beschrijving

Ensemble volgens spiegelbeeldschema van acht neoclassicistische enkelhuizen, waarvoor mogelijk bouwaanvraag van 1887.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van telkens twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken., horizontaal belijnd door onder andere kordonvormende lekdrempels. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. ; in de eerste bouwlaag één rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. ; deurvenster met balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en leuning in de tweede bouwlaag. In de deurtravee houten vleugeldeur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. en getoogd vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Muuropeningen op de begane grond met vlakke arduinen omlijsting, geriemde omlijsting met decoratieve sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. op de verdieping. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. boven de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel..

Nr. 15 werd met één bouwlaag verhoogd ; Nr. 17 met mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken..

 


Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 161718 (1887).