Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Jean-Baptiste VIFQUAINarchitect1824-1828

Statut juridique

Beschermd sinds 08 augustus 1988

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

 • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
 • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
 • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
 • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

 • Artistiek
 • Esthetisch
 • Historisch
 • Wetenschappelijk
 • Sociaal
 • Technisch
 • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33299
lees meer

Beschrijving

Oorspronkelijk smaller bouwblok, als pendant van het pand ertegenover (tussen nr. 1 en 2): rechter geveldeel van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) (nr. 12) volgens bouwaanvragen van 1876 en 1877 respectievelijk aangepast volgens huidig uitzicht en rechts uitgebreid met een eclectisch hoekpand van vier op twee + twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) (nr. 10-11/Omwentelingsstraat nr. 13, 15), (cf. supra). 

Resulterende huidige zes traveeën brede voorgevel aan Barricadenplein op de bovenverdieping geritmeerd door kolossale Corinthische pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Drie ingangspoorten geflankeerd door pilasters met aansluitende consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. van de gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. bel-etagebalkons. Verbreed benedenvenster bij nr. 12, mansardeverdieping met frontonbekroning (1876).

Aan Omwentelingsstraat: vier bouwlagen, met ietwat verschillende ordonnantie in nr. 13 en met huidige winkelpui van 1877 in nr. 15.
Noordstraat nr. 80: behouden oorspronkelijk geveluitzicht in de twee traveeën aan Barricadenplein en in drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan Noordstraat. Vroegere aanpalende afsluitingsmuren met twee toegangspoorten aan Noordstraat (cf. resterende pilaster) van 1871, herhaaldelijk verbouwd (1884, 1899, 1921, 1947) tot huidige drie bouwlagen hoge constructie met drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder plat dak, met gevelaanpassing van 1948. Resterend muurgedeelte recent verhoogd met drie bouwlagen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 7059 (1876-1877), 18268 (1871), 18266 (1884), 18267 (1899), 31949 (1921), 57392 (1947) , 57716 (1948).