Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Voorlopig Bewindsstraat naar Barricadenplein.
Vrij korte, hellende straat, getrokken bij de nieuwe aanleg van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, naar ontwerp van architect Antoine Mennessier van 1874 (zie Congresstraat). Vernoemd naar de Belgische Omwenteling van 1830.

Karakteristieke rijbebouwing met overwegend enkelhuizen van twee of drie traveeën en drie bouwlagen, met souterrain; bepleisterde en beschilderde opstanden met neoclassicistisch of eclectisch uitzicht en horizontale registermarkering door kordons, doorgetrokken lekdrempels en balkons, rechthoekige of getoogde vensters, cf. nr. 1 (1887, met parement van bak- en hardsteen), 5 (1881), 10 (1881, met toegevoegde vierde bouwlaag van 1925), 16 (1879, architect A. Mennessier; toegevoegde vierde bouwlaag van 1954). Voor nr. 13-15 en 22 zie Barricadenplein nr. 10-12 en 2-9. Schaal vergrotende appartementsgebouwen in nr. 2-4 (gesigneerd architect A. Cornut) en nr. 9 (1952, gesigneerd architecten De Stobbeleir-Smeyers).

Tussen nr. 18 en 20: loodrechte gang, eertijds zogenaamd “Schaarbeeksevest”-, later “Noordse vest”-weg met tracé parallel aan 14e eeuwse stadsomwalling, na de aanleg van het Barricadenplein (1824-1828) een smalle en dicht bebouwde elleboogvormige verbindingsstraat tussen de vroegere Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwstraat en de Zavelput, ingevolge de sanering van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk echter ingekort en afgesloten, vanwaar het huidige “steeg”-effect, met nog behouden oude bestrating, doch afgezoomd door achtertuinen, garages en achtergevels van de omringende bebouwing.
Bronnen

Archieven
SAB/OW 20449 (1887), 20446 (1881), 20447 (1881) en 32026 (1925), 20444 en 26306 (1879) en 62691 (1954).