Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Jean-Baptiste VIFQUAINarchitect1824-1828

D. FRANCKEN1899

Statut juridique

Beschermd sinds 08 augustus 1988

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33816
lees meer

Beschrijving

Tussen Barricadenplein 1 en 2. Losstaand bouwblok van respectievelijk vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan het Barricadenplein, vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en muur waarin poort in de Zavelput (nr. 30) en zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met gelijkaardige uitbreiding in de Van Orleystraat (nr. 2). Centrale binnenplaats. 

In 1899 Heelkundig Instituut Dokter Gallet, waarvoor uitbreiding met galerijen, bijgebouwen en kapel naar ontwerp van architect D. Francken. Volgens verbouwing van 1910 toevoeging van vierde bouwlaag onder plat dak met omlopende ijzeren leuning en centrale technische verdieping. 
Gerenoveerd in 1986 voor inrichting als jeugdherberg, in opdracht van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, met grosso modo herstel van oorspronkelijke ordonnantie.

Bronnen

SAB/OW 21308 (1899), 5844 (1910).