Bekijk alle beschrijvingen met betrekking tot deze inventarisInventaris van de industriële architectuur, opgesteld door de vzw Archives d’Architecture Moderne (1980-1982)

Uitgevoerd tussen 1980 en 1982 door de vzw Les Archives d’Architecture Moderne (AAM), identificeert deze visuele inventaris de architecturale toestand van de bestaande industriële gebouwen van vóór 1940. Het betreft een thematische inventaris die de urgentie-inventaris opgemaakt door de vzw Sint-Lukasarchief tussen 1974 en 1976, aanvult en verfijnt. De selectie van de gebouwen is het resultaat van veldonderzoek, aangevuld met de studie van bibliografische en archiefbronnen. Deze inventaris is onder andere gebaseerd op het Nouveau plan de Bruxelles industriel avec ses suburbain van Jules de Waele, uitgegeven in 1910, dat de 50 meest representatieve vestigingen van de industriële bloei aan het begin van de 20e eeuw toont.

De in de inventaris opgenomen gebouwen zijn geselecteerd op basis van hun ouderdom en de identificatie van een industrieel of ambachtelijk architecturaal type. Industriële locaties (bebouwd of onbebouwd) die belangrijk zijn voor de evolutie van het werk in Brussel, door de aard van hun productie, hun gereedschappen, technieken of arbeidsomstandigheden, zijn ook opgenomen. Over het algemeen vult de beschrijving van oude machines en fabricageprocessen de visuele informatie aan.

Gebouwen na 1940, gebouwen die door opeenvolgende verbouwingen zijn aangetast en onherkenbaar zijn, evenals gebouwen die tijdens de veldonderzoeken ontoegankelijk waren, zijn niet opgenomen in de inventaris. Deze thematische inventaris heeft bovendien de bijzonderheid dat in de bijlagen de verdwenen gebouwen zijn opgenomen die een belangrijke impact hadden op de stedelijke structuur of die, vanwege hun historische of sociale betekenis, hun naam hebben gegeven aan een straat.

Tussen 2014 en 2016 werd deze inventaris visueel bijgewerkt (controle van de bewaartoestand, eventuele wijzigingen) volgens de criteria van de methodologie voor de Brusselse inventaris die sinds 2005 wordt gepubliceerd op de website www.irismonument.be en vervolgens op www.monument.heritage.brussels.