Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Leuvenseweg naar Barricadenplein. Vervangt gedeeltelijk de vroegere Leuvense vest-weg, met tracé aan de binnenzijde van en parallel met 14e eeuwse stadsomwalling, tussen de Leuvensepoort en de voormalige Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwstraat. Noordstraat, samen met de Korte Noordstraat, aangelegd ca. 1824-1830, als onderdeel van de noord-oost-stadsuitbreiding met aanleg van het Barricadenplein en de Bischoffsheimlaan; eertijds getypeerd door talrijke gangen met ongezonde leeftoestanden. Tijdens de herstructurering van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk naar ontwerp van architect Antoine Mennessier van 1874 (zie Congresstraat), grotendeels herbebouwd op nieuwe perceelsindeling en onderbroken door nieuwe straten als Ijzerenkruisstraat, Congresstraat, Eredienststraat en het Surlet de Chokierplein. De Korte Noordstraat werd recent heraangelegd en afgezoomd door kantoorgebouwen.

Noordstraat met ten westen (pare nummers) nog vrij intact bewaarde huizenrij, voornamelijk daterend van 1876-1878: overwegend burgerhuizen met bepleisterde lijstgevels in neoclassicistische en eclectische stijl, drie bouwlagen en drie traveeën, veelal met enkelhuisopstand, met typerend doorsnee-geveldecor of opvallend rijkere gevelornamentiek. De meer gedifferentieerde gevelrij nr. 60 tot 74 werd ontworpen door Antoine Mennessier.
Bebouwing aan overzijde (onpare nummers) voornamelijk vervangen door moderne kantoorcomplexen, waarvoor onder meer nog recente sloop van de panden nr. 59 tot 65.