Typologie(ën)

kliniek/hospitaal/ziekenhuis

Ontwerper(s)

Pierre THEUNISbeeldhouwer1935

Alfred HOCHarchitect1933-1935

Michel POLAKarchitect1933-1935

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013

id

Urban : 36941
lees meer

Beschrijving

Voormalige tandheelkundige kliniek die art deco met modernismeInternationale stijl (vanaf ca. 1920) waarbij het functionele primeert op de vorm. Wordt gekenmerkt door een rationeel grondplan, eenvoudige geometrische vormen, platte daken en het gebruik van moderne materialen zoals gewapend beton. vermengt. Het gebouw kwam er dankzij het mecenaat van de Amerikaanse industrieel George Eastman en werd uitgevoerd naar de plannen van architect Michel Polak, met de medewerking van Alfred Hoch, 1933-1935.
Het tandheelkundig instituut verving het voormalige Instituut voor Hygiëne, Bacteriologie en Therapeutiek (1893), dat daartoe werd gesloopt (zie straatnotitie Leopoldpark).

Geschiedenis
Nadat de Université Libre de Bruxelles in 1920 naar de Solbosch was overgebracht, wou men het voormalige Instituut voor Hygiëne tot een normaalschool omvormen. Architect H. Derée ontwierp een plan in die zin in 1929. Maar in 1931 deed George Eastman een schenking aan de Commissie van Openbare Onderstand van Brussel voor de bouw van een tandheelkundige modelkliniek voor kansarme kinderen. De filantropische industrieel had een dergelijke kliniek ook al in Rochester en Rome gevestigd, en uiteindelijk zouden zes tandheelkundige klinieken in Europa en de Verenigde Staten verrijzen. In Brussel werd Michel Polak als bouwheer aangesteld, in samenwerking met Alfred Hoch en ingenieur Alexandre Sarrasin. Nadat het voormalige Instituut voor Hygiëne was gesloopt, werd het nieuwe gebouw in 1934 opgetrokken en een jaar later ingehuldigd.

Het Institut Eastman : opstand van de hoofdgevel door architect Michel Polak, 1932, AAM / fonds des architectes / fonds Polak.

In de jaren 1980 werd het tandheelkundig instituut (dat toen al niet meer als dusdanig werd gebruikt) ingenomen door kantoren van de Europese instellingen. In 2007 rees het idee van een Huis van de Europese Geschiedenis, en eind 2008 werd een erfpacht van 99 jaar afgesloten tussen het Europees Parlement en het Brusselse OCMW. Na de internationale architectuurwedstrijd van 2009 werd de groep gevormd door het Atelier d’Architecture Chaix & Morel et Associés, JSWD Architekten en TPF Engineering in 2011 als laureaat aangewezen. Voor dit project werden enkel de gevels bewaard en werd het gebouw binnenin volledig leeggemaakt. Het is de bedoeling een volume op de binnenplaats te bouwen en het gebouw met drie beglaasde verdiepingen te verhogen om zijn oppervlakte te verdubbelen.

Beschrijving
Het gebouw heeft een imposante symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. Het bestaat uit een centraal volume en uitspringende zijvleugels die achteraan een binnenplaats vormen. Op de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. rusten een benedenverdieping en een verdieping gescheiden door een tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen.. De lagere zijvleugels hebben drie bouwlagen. Het geraamte is van gewapend beton en de witstenen gevel rust op een hardstenen sokkel. De achtergevel vermengt baksteen en witsteen.

Pilasters tussen de muuropeningen ritmeren de opstand van de hoofdvleugel. De monumentale toegang is als portaal1. In muur uitgespaarde ruimte voor een deur of toegang; - 2. Meer gesloten, voor of achter een gebouw geplaatste beschutting (voorbouw, vestibule). behandeld: een imposante trap, een inspringende poort gevat in een groot decoratief smeedijzeren paneel, en een fries met een bas-reliëf van Theunis, als eerbetoon aan de in 1932 overleden Eastman.

Belliardstraat 133, voormalig Institut Dentaire Eastman, detail (foto 2015).

De decoratie van de hoofdgevel omvat medaillonsRonde of ovale cartouche., de naam van het instituut en een friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). van klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).; de nadruk ligt op de volumetrie van het gebouw en het oog voor detail.

Bronnen

Archieven
AULB, foto 20: “Institut d’Hygiène, de bactériologie et de thérapeutique”.
SAB/Bulletin Communal de Bruxelles, 1893, I, pp. 288-289.
SAB/OW 42 817 (1933).
SAB/CP 24-26 mon. Civils I, Leopoldpark 2.
AAM, Fonds Polak

Publicaties en studies
BRAUMAN, A., DEMANET, M., Le Parc Léopold 1850-1950. Le zoo, la cité scientifique et la ville, AAM, Brussel, 1985.

Tijdschriften
DELETANG, M.,”Grandeur de la philanthropie. L’institut dentaire G. Eastman”, Bâtir, 35, 1935, pp. 396-402.
“Institut dentaire G. Eastman”, Bâtir, 18, 1934, p. 700.
MAILLARD, R., “L’Institut Dentaire Georges Eastman”, Clarté, 11, 1935, pp. 8-10.