Onderzoek en redactie

2016-2019

 

Bekijk de weerhouden gebouwenDe De Haveskerckelaan verbindt de Kersbeeklaan met de Bamboestraat en loopt over de spoorweg; ze beschrijft een brede bocht. De Denayerlaan en de Biezenlaan monden erop uit.

Het eerste gedeelte van de De Haveskerckelaan en de Biezenlaan nemen het tracé over van een oude weg (Biesstraat) die uit de 18e eeuw stamde. Begin 19e eeuw leidde deze weg naar Vossegat (de huidige Bamboestraat), een gehucht gelegen aan de zuidoostelijke grens van Vorst, waarvan de naam wellicht werd geïnspireerd door die van een cabaret aldaar (VERNIERS, L., p. 30). De De Haveskerckelaan werd aangelegd tussen de Kersbeeklaan en de spoorweg bij K.B. van 12.06.1877. Het gedeelte gelegen tussen de Biezenlaan en de gemeentegrens met Ukkel werd geopend bij K.B. van 15.02.1878, door de heren De Haveskercke (naar wie de laan is vernoemd) en Blaton, op hun eigen terreinen, en dit om het station van Ukkel (Ukkel-Stalle) te verbinden met de Biesstraat. Het kleine straatdeel tussen de spoorweg en de Biezenlaan werd officieel geopend in het kader van het Plan général d’alignement pour l’ouverture de rues dans le quartier de l’Est (dit de la Montagne), vastgelegd bij K.B. van 05.10.1900. Dit plan behelsde tevens de opening van andere straten en straatdelen, zoals de Zamanlaan, de Fontaine Vanderstraetenlaan, de Denayerlaan, de Monte-Carlolaan en de d’Huartlaan. Die laatste werd nooit uitgevoerd en werd vervangen door de kortere d’Huartstraat.
De eerste straatdelen van de De Haveskerckelaan werden nadien verbreed in het kader van het Projet de redressement et d’élargissement des rue du Jonc et Vossegat (huidige Bamboestraat) van 13.06.1924, dat werd vastgelegd bij K.B. van 18.07.1925.

De Haveskerckelaan 46, opstand van de koekjesfabriek, GAV/DS 8497 (1925).

De bebouwing van de De Haveskerckelaan is heel divers. De oudste huizen dateren van eind 19e en begin 20e eeuw, zoals de homogene rij burgerwoningen van nr.7-9 tot nr.25 (zie deze nummers) en het geheel ontworpen door architect Léon Delune (zie nr.137 en 139). In dezelfde periode werden ook bescheidener huizen opgetrokken, zoals nr.6 (1888).
Tijdens het interbellum werden nog enkele huizen gebouwd. In 1925 werd een koekjesfabriek gebouwd op nr.46, binnen het bouwblok. Haar gebouwen bestaan nog altijd maar hebben een andere bestemming gekregen; de fabrieksschoorsteen domineert de hoek van de Bamboestraat en de Biezenlaan.
Tijdens de jaren 1950 en 1960 verrezen verscheidene huizen en appartementsgebouwen, zoals nr.33 (architect A. Gust. Pappaert, 1954) of nr.55 (zie dit nummer), allebei opgevat in een modernistische esthetiek.
Ook recent zijn hier nog verscheidene gebouwen opgetrokken.

Bronnen

Archieven
GAV/OW 21, 61, 64.
GAV/DS 6: 596 (1888); 46: 8497 (1925); 33: 16450 (1954).

Publicaties en studies
VERNIERS, L., Histoire de Forest-lez-Bruxelles, A. De Boeck, Brussel, 1949.