Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2019

id [nl]

Urban : 29196
lees meer

Beschrijving

Villa in eclectische stijl, 1906.

Opstand van drie bouwlagen, in lichtgekleurde baksteen met banden rode baksteen aan de kant van de laan; de zijgevels zijn soberder, in baksteen met banden lichtgekleurde baksteen. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. in breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen..

Aan de laan, hoofdgevel met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en met rechthoekige of gebogen muuropeningen. Op de benedenverdieping van de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., trapezoïdale loggia bekroond door een terras met gebuikteMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. voor een glasdeur beschermd door een luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.; per twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de tweede verdieping. Rechtertravee in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden..

Bijna blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. zijgevels, met in het midden van de rechterzijgevel de ingangsdeur achter een bordes1. Verhoogd platform vóór de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal treden; - 2. Vloertje, boven aan of midden in een trap. en beschermd door een luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.; erboven, boogvormig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. dat het trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. verlicht. Langs het huis loopt een doorgang naar een achterliggende binnenplaats met garageboxen (1955-1964).

Raamwerk vervangen.

Huis achter een achteruitbouwstrook afgesloten door een muurtje.

Bronnen

Archieven

GAV/DS 3905, 4108, 7764 (1923), 11433 (1931), 16670 (1955), 18597 (1964), 21565 (1993), 23798 (2006), 24234 (2009).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid