Typologie(ën)

architectenwoning

Ontwerper(s)

Joseph VAN NECKarchitect1910

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id

Urban : 5382
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Antoine Bréartstraat, voormalig kantoor en woning in eclectische stijl met neorenaissanceArchitectuurstijl (ca. 1860-1914) die zich inspireert op de renaissance, een kunststroming ontstaan in het Italië van de 15e eeuw en die er o.m. op gericht was de bouwkunst van de Grieks-Romeinse oudheid te doen herleven. elementen, i.o.v en n.o.v. arch. Joseph Van Neck, 1910.

Vier bouwlagen en onregelmatige en verspringende traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...): één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) Antoine Bréartstraat, een hoekpartij en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) inJef Lambeauxlaan. Bakstenen gevel met elementen in witsteen en gele baksteen. Rechth.oekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in eerste drie bouwlagen, sommige met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. of als kruisvensterVenster, door een moneel en een tussendorpel in vier vlakken verdeeld.. In hoogste bouwlaag getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. gevat in bogenfries.

Antoine Bréartstraat met vrij lage benedenverdieping, gewijzigd in 1953 (garagepoort), bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. op eerste verdieping.

Hoekpartij met twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in eerste en laatste bouwlaag en gestapelde halfronde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. in tweede en derde bouwlaag versierd met cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. op de sokkel en bekroond door terras met opengewerkte borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. De twee bouwlagen zijn van elkaar gescheiden door een leien dak.

Jef Lambeauxlaan met witstenen toegangspartij met twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. rondboogdeuren tussen geblokte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; boven deuren telkens cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. omgeven door eiken- en laurierbladeren; zware kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op drie gecanneleerde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief..

Dakvenster met tweelicht onder gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en geflankeerd door grote schoorstenen, doorbreken kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Schoorstenen steunen op monumentale lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). van ongelijke hoogte. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met geometrisch baksteenpatroon op friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). en sterk uitkragende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels vervangen, sommige nog met bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roeden en glas-in-lood.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 208 (1910), 95 (1953).