Typologie(ën)

kantoorgebouw

Ontwerper(s)

Oscar JESPERSbeeldhouwer

Victor BOURGEOISarchitect1937-1948

Statut juridique

Ingeschreven op de bewaarlijst sinds 02 april 1998

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Inventaris van het Hedendaags Erfgoed (Urbat - 1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33419
lees meer

Beschrijving

Monumentaal kantoorgebouw in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architect Victor Bourgeois van 1939-1940, ingehuldigd in 1951. Aanvankelijk volgens ontwerp van 1938 geconcipieerd op T-vormige plattegrond, met asymmetrische opbouw door hoger opgaande vleugel. Omwille van bouwvoorschriften in bouwlaaghoogte gereduceerd en ontworpen op H-vormige plattegrond. 

Complex begrensd door Drukpersstraat, Leuvenseweg en Noordstraat; plantsoenaanleg ten oosten en ten westen. Gewapende betonstructuur en parementGevel- of muurbekleding. van natuursteen; zes bouwlagen + trapsgewijze achteruitwijkende bovenverdieping. Brede gevels met op bovenverdieping verticale ritmering door pseudopilasters tussen de raampartijen. Hoofdvleugel met lagere uiterste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), op begane grond met gevelplaten door O. Jespers, als summiere decoratie; vijf gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. toegangsdeuren onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.; smalle verticale lichtstroken in de zijgevels.

Vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) brede vooruitspringende middenpartij in voorgevel van vleugel Leuvenseweg (nr. 86); toegang via uitgebouwde portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met drie ingangen. Imposante lokettenzaal (Ijzerenkruisstraat) met harmonische interieurinrichting: gemarmerde steen van Bourgogne, verwerkt met brons; opstelling van de pilasters en dispositie van de lichtbuizen in overeenstemming met de buitenordonnantie.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 60496 (1938-1940).

Publicaties en studies

BOURGEOIS V., Architectures 1922-1952, Kortrijk, 1952.