Vous voyez cet objet en preview en tant qu'administrateur du site.

Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Jean SMETSarchitect1924

Stijlen

Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29028
lees meer

Beschrijving

Villa in laat-eclectische stijl met cottage-invloeden n.o.v. architect Jean Smets, 1924.

Twee bouwlagen onder leien schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. met spits boven hoekoplossing. Meerzijdige hoektravee met balkon op eerste verdieping voorzien van houten balustradeHekwerk van spijlen of balusters. en lamberkijn. Hardstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen., verdiepingen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen.. Rechthoekige muuropeningen met schouderboogvormige bovenhoeken. Langs laan, gestapelde trapezoïdale voorbouw, met garagepoort, en bekroond door dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is..
Linkerzijgevel met hoofdingang bereikbaar via bordestrap met houten balustrade onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.. Linkertravee voorzien van erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op begane grond en bekroond met puntdak met pseudo-vakwerk. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken., uitgelengde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met bloem- en bladversierintgen. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard. Tuinhekken vervangen.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 8020 (1924), 8586 (1925).