Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Jean SMETSarchitect1923

Stijlen

Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29552
lees meer

Beschrijving

Villa in Cottagestijl n.o.v. architect Jean Smets voor eigen rekening, 1923.

Twee bouwlagen onder gecombineerde bedaking waaronder rechtertravee onder afgewolfd puntgevel. Bakstenen benedenverdieping, heden witgeschilderd, op breukstenen plint, bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. verdieping met pseudo-vakwerk. Centrale toegang in voorbouw, langs terras aan rechterzijde en onder lessenaarsdakje met uitgespaard balkon met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Rechterzijgevel uitgevend op de Clementinelaan. Sterk uitkragende dakrand.
Linkervolume met trapezoïdale voorbouw. Tegen linkerzijgevel, aanbouw van één bouwlaag met garage en groot terras (n.o.v. architect Fr. DE BECKER, 1932). Schrijnwerk vervangen. Voortuin afgesloten met natuurlijke haag op hardstenen plint en twee poorten tussen bakstenen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. met vaasvormige bekroningen waarin bloemmotieven. De poort in de hoek tussen beide straten dateert uit 1923, deze aan de linkerzijde van 1932. Houten poortdeuren vervangen.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 7591 (1923), 11720 (1932).