Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Adolphe PIRENNEarchitect1925

Stijlen

Laat-eclecticisme
Art deco

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29027
lees meer

Beschrijving

Villa in laat-eclectische stijl met art-decoinvloed n.o.v. architect Adolphe Pirenne, 1925.

Twee bouwlagen onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Gevel met rotsbepleistering, bakstenen plint en omlijstingen voor rechthoekige muuropeningen. Linkertravee in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met topgevel en gestapelde trapezoïdale voorbouw onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Rechtertravee met korfboogvormige voordeur geflankeerd door klein getralied vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Dito ordonnantie in zijgevels met rechthoekige en korfboogvormige muuropeningen. Erker in linkerzijgevel. Aanbouw met garage onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. aan de rechterzijde van het gebouw. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling in bovenlichten bewaard. Tuinhekken verdwenen.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 8435 (1925).