Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Léon JANLETarchitect1911

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 28964
lees meer

Beschrijving

Opmerkelijk geheel bestaande uit opbrengstwoning in Jupiterlaan met inrijpoort dewelke – gezien het niveauverschil tussen beide lanen – toegang verleent tot de twee hoogste bouwlagen van het opbrengstgebouw in de Besmelaan, waarvan de eerste drie bouwlagen als appartementsgebouw met plan volgens spiegelbeeldverband, in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., gesigneerd centraal op benedenverdieping in Besmelaan «LEON JANLET / ARCHITECTE», 1911.

Maakt deel uit van een homogene huizenrij van nr. 77 tot 103.

Nr. 83, 83b-85, 87, 89-91 in de Besmelaan en nr. 182-184, 188-190 en 192-194 in de Jupiterlaan behoren vandaag tot het INRACI (Institut National de Radioélectricité et de Cinématographie).

In Besmelaan symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. van vijf bouwlagen en twee brede traveeën in eerste twee bouwlagen en zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op verdiepingen.. Gevel in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. met hardstenen elementen op dito plint. Twee eerste bouwlagen met doorlopende schijnvoegen, venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in kwartholle nis met tweelicht op benedenverdieping en glasdeur achter gewelfd balkon op verdieping. Hierlangs toegangstraveeënTravee waarin de toegang is ondergebracht. met korfboogvormige deur. Centraal op verdiepingen in-en uitzwenkende gestapelde erker op zware lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker. en dito sokkel, bekroond door terras. In flankerende traveeën van laatstgenoemde Franse balkonsBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt.. Rijkelijk versierde gevel met medaillons, rocaille1. Schelp- of rotsachtig, asymetrisch ornament, waaraan rococo haar naam dankt. - 2. Tuinfolies of rotsachtige tuinconstructies. en guirlandes, alle balkons en terrassen met smeedijzeren borstweringen. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met guttae. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , smeedijzeren deuren vervangen. Gebogen frontonbekroning in twee centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en balustervormige attiek, dat voorzien was in bouwplan, wellicht nooit uitgevoerd.

Opmerkelijk plan met twee woningen per verdieping in de drie eerste bouwlagen. De twee hoogste bouwlagen als één grote en ruime woning met centrale traphal waarin bordestrap. Langs de verhoogde tuin ter hoogte van vierde bouwlaag toegang via inrijpoort in Jupiterlaan.

In Jupiterlaan nr. 188-190 opbrengstwoning met twee bouwlagen. Witstenen benedenverdieping met bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen)., verdieping in baksteen, met hardstenen elementen op dito plint. Rechthoekige muuropeningen op benedenverdieping met links inkom, venster en rechts drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.. Uiterst rechts korfboogvormige inrijpoort met passage naar Besmelaan, onder attiekbalustrade. Op verdieping, telkens twee gekoppelde vensteropeningen onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft., aan de rechterzijde achter trapezoïdaal balkon met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. Kroonlijst met guttae bewaard.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 5578 (1911), 11292 (1931), 17226 (1958), 17350 (1958), 9350 (1927), 18168 (1926), 21053 (?).