Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 28981
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl met art nouveau-elementen en asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., 1898.

Gebouwd op doorlopend  perceel met de Jupiterlaan begrensd met afsluitingsmuur.

Vormt het sluitstuk van een homogene huizenrij in dezelfde stijl, vanaf nr. 115.

Lichtgekleurde bakstenen gevel met hardstenen elementen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met drielichten in twee eerste bouwlagen en souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping., met kolommen bewerkte deelzuiltjes. Stenen opschrift ‘VILLA RHEA’ in borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. benedenverdieping, tussen florale art nouveauzwikken. Op eerste verdieping schouderboogvormig balkon met dito stenen borstwering waarin smeedijzeren borstleuning. Op tweede verdieping steekboogvormige loggia met aanzetstukken en stenen balusterborstwering op hoogste bouwlaag. Toegangstravee in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Steekboogvormige deur tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met gebosseerde sokkels. Boven deur laagreliëf met drapering en bloemen in zwikkenHoekstuk tussen een boog en de omlijsting waarin de boog gevat is.. Stenen hoofdgestel met paneel waarin halve zon in reliëf.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 1420 (1898), 3339 (?), 7592 (1923), 16998 (1956), 22181 (1998), 22522 (2000).