Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Gustave STRAUVENarchitect1908

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21797
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met art-nouveau-invloed, ontworpen door architect Gustave Strauven voor eigen rekening, 1908.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, van nr. 2 tot nr. 94-96.

Opstand met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. van vijf bouwlagen en traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met verspringende bouwlagen, de laatste twee als gevolg van een wijziging door architect Paul Posno in 1928. Oorspronkelijk, vier bouwlagen, de laatste inspringend achter een terras op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel.; toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. behandeld als vierkant torentje onder een koepeldakDak waarvan de buitenomtrek die van een koepel is.. Gevel in crèmekleurige Silezische baksteen, versierd met Rijnbaksteen en hardsteen. Op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., één vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in de eerste bouwlaag, gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in de tweede en drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. in de derde; oorspronkelijk vormden ze een loggiaOverdekte, halfopen ruimte; schaduwrijke inham in de gevel van een gebouw., afgesloten in of na 1928. Alle muuropeningen voorheen bekroond door sgraffiti. Deur onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. en afdak, niet uitgevoerd. Traliewerk van de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. bewaard. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 176-92.

Websites
Brussel, stad van architecten - Gustave Strauven