Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Gustave STRAUVENarchitect1902

Statut juridique

Beschermd sinds 30 maart 2006

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 17654
lees meer

Beschrijving

Huis met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. n.o.v. arch. Gustave Strauven, 1902. Gesigneerd op sokkel ‘G. Strauven. / Architecte.'

Twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in witte en rode baksteen met banden en geprofileerde elementen in hardsteen. Onderaan de gevel overheersen witte baksteenlagen terwijl hogerop de proportie omgekeerd is en de rode overheersen. Gevel geritmeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Gewelfde sokkel. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster. of I-balkIJzeren latei met I-profiel. op uitgesnedenVerdiept aanbrengen, beitelen,… kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog..

Toegangsdeur oorspronkelijk bekroond met impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. onder boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden., en vervolgens met klein vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van minuscuul toilet op trapbordes. In de jaren 1920 werd het toilet afgeschaft en het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. vervangen door een hoog guillotineraamHorizontaal in tweeën gedeeld schuifraam.. Daaronder werd een paneel met blazoen aangebracht. Conform aan de oorspronkelijke plannen eindigt de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met twee smalle gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. die het trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. verlichten en wordt hij bekroond met een dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met overstekend dak. De gesculpteerde stijl tussen de gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. loopt onderaan door in de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., waar hij geflankeerd wordt door een mooi glas-in-loodraam met ondoorzichtig glas dat niet in de plannen voorzien was.

Oorspronkelijk voorzag Strauven in de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. ter hoogte van het souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. een lage koer uitgevend op de straat en afgeschermd met traliewerk met zweepslaglijnen, tussen twee pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. doorlopend  in de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de benedenverdieping. Korte tijd na de bouw werd de koer afgesloten met een vlak achter het traliewerk aangebracht vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. GlasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. van benedenverdieping onder dubbele steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster.. In tweede bouwlaag opmerkelijke erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met houten structuur opgevuld met bakstenen en onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).; oorspronkelijk stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. benadrukt door decoratieve houten consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. waarvan alleen stenen dragers bewaard zijn. ErkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond met terras met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., voor opmerkelijk gemetseld dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. dat verschilt van oorspronkelijke plannen. Links en rechts van dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. decoratieve steunbogen die samen lichtjes hoefijzerboogvormig zijn. Terrasdak waarvan smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. met gebeeldhouwde bekroningen werd gesloopt. Een op het ontwerp voorkomende spits in hetzelfde materiaal, werd waarschijnlijk nooit uitgevoerd.

IJzerwerk en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard met uitzondering van zijvensters van erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Beglaasde toegangsdeur met elegant smeedijzeren traliewerk. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met geraffineerde roedeverdeling, sommige met rood en geel oceanisch glas.

Oorspronkelijk bestond de achtergevel uit vakwerk van metalen balken en baksteen. Interieur grondig gewijzigd. Bewaarde trap. Eerste trapdeel met japoniserende geometrische balustersVaasvormige spijl van een borstwering..

Beschermd op 30.04.2006.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 6386 (1902).

Publicaties en studies
BORSI, F., WIESER, H., Bruxelles capitale de l'Art Nouveau, coll. Europe 1900, Fr. vertaling J.-M. Van der Meerschen, Marc Vokaer éd., Brussel, 1992, pp. 145-147, 154.
DE PANGE, I., SCHAACK, C., 400 façades étonnantes à Bruxelles, Aparté, Brussel, 2003, p. 211.
MEERS, L., Promenades Art Nouveau à Bruxelles, Racine, Brussel, 1996, pp. 130-133.
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, p. 155.

Tijdschriften
DE WAHA, M., ‘Note sur deux immeubles de Strauven et de de Lesté à Bruxelles', Maisons d'Hier et d'Aujourd'hui, 34, 1977, pp. 26-37.
LEHÉ, I., ‘Gustave Strauven', Maisons d'Hier et d'Aujourd'hui, 57, 1983, pp. 24-35.

Websites
Brussel, stad van architecten - Gustave Strauven