Typologie(ën)

architectenwoning
bijgebouwen

Ontwerper(s)

Henri CORRarchitect1892

Henri CORRarchitect1912

Stijlen

Eclectisme
Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18446
lees meer

Beschrijving

Voormalige eigen woning in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. van architect Henri Corr, 1912.

Resulterend uit verbouwing van zijn eerdere woning in eclectische stijl uit 1892.

Maria-Louizasquare 64, oorspronkelijke opstand, SAB/OW 16292 (1892).

Oorspronkelijke gevel met twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met brede erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. en bekroond met topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met dakstoelMeestal driehoekig samenstel van dragende onderdelen van een kap, in één vlak, haaks op het dakvlak en veelal opgebouwd uit één of meerdere elementen op elkaar (kapgebinten).. In 1896 liet de architect ter hoogte van de toegang een rustiek portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. en een houten luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. boven het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping construeren.

Boduognatusstraat 6a, kantoren behorend bij Maria-Louizasquare nr. 64, opstand van voorkant en achterkant, SAB/OW 16330 (1899).

In 1899 bouwde hij zijn bureau op het andere uiteinde van het perceel in de Boduognatusstraat: gebouw van één bouwlaag onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met vakwerk en een torentje aan tuinzijde; in 1938 verbouwd tot garage. In 1912 gevel vernieuwd en verhoogd met verdieping; in tuin constructie van galerij tussen huis en bureau in Boduognatusstraat.

Maria-Louizasquare 64, oorspronkelijke opstand en die van verbouwing, SAB/OW 16330 (1912).

Gevel in witsteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. met elementen in hardsteen. Drie bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Op hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. gebogen voorbouw van twee bouwlagen met gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en bekroond met terras; traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) bekroond met halfronde topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met ovale oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. en eindigend in kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Getoogde of rondboogvensters met decoratieve sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Deur onder ovale oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. met omlijsting met vleugelstukken. Smeedijzeren vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal.. In hoogste bouwlaag borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met balustersVaasvormige spijl van een borstwering.; glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... ; deur met gewelfde dwarsregelEen dwarsregel deelt het kozijn van een deur of raam horizontaal op. en getralied bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.; schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling. Bewaard tuinhek.

Op benedenverdieping in salon schoorsteenboezem in Lodewijk-XV-stijl.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 16292 (1892), 16330 (1896-1912), 49352 (1938).