Typologie(ën)

kantoorgebouw
garage
garage (show room)

Ontwerper(s)

René STAPELSarchitect1962-1967

Robert BARDINETarchitect1962-1967

B. LEFÈVRE-FERAGENarchitect1962-1967

LEMAÎTREarchitect1962-1967

JAMARaannemer, architect1962-1967

Fernand BAUDOUXarchitect1956

René STAPELSarchitect1969

René STAPELSarchitect1963

Statut juridique

Ingeschreven op de bewaarlijst sinds 08 februari 2024

Stijlen

Internationale Stijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Inventaris van het Hedendaags Erfgoed (Urbat - 1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Inventaris van engineering erfgoed (2011)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16807
lees meer

Beschrijving

Bedrijf voor import, distributie en verhuur van voertuigen van het merk Volkswagen.

Het complex van de firma D'Ieteren ligt op de vierhoek gevormd door de Malie -, Amerikaanse -, Tenbos - en Provooststraat.

In Maliestraat, kantoor- en handelsgebouw in modernistische stijl met functionalistische inslag, n.o.v. arch. René Stapels bijgestaan door arch. Robert Bardinet, B. Lefèvre-Feragen, Lemaître en Jamar, 1962-1967.

In Amerikaansestraat, industrieel gebouw, oorspronkelijk in modernistische stijl, n.o.v. arch. Fernand Baudoux, 1956. Het werd in de richting van het Albert Leemansplein vergroot door arch. René Stapels (1963). De gevel werd sterk verbouwd en verloor zijn oorspronkelijke kenmerken.

In 1969 voorzag René Stapels in de Provoostraat de renovatie van de garages voor auto-onderhoud, een ondergrondse parking, een verhoogde parking en een binnenstraat en ook ruimten voor nieuwe diensten waardoor het hele terrein in beslagVerzameling van metalen elementen op een deur of raam. zou worden genomen.

Maliestraat 50, D’Ieterencomplex (foto 2005).

Geschiedenis
De firma ‘D'Ieteren Frères' werd in 1878 opgericht. In 1906, lieten Alfred en Émile D'Ieteren – kleinzonen van de wagenmaker Jean-Joseph D'Ieteren, die ca. 1805 opdrachten uitvoerde voor Brusselse carrosseriebouwers – in de Maliestraat hun nieuwe ruimten bouwen, waaronder een ‘ultramodern atelier' voor hun activiteiten in de carrosseriebouw. Het bedrijf deed goede zaken en in de loop van de tijd werden de bedrijfsgebouwen grondig verbouwd en in opeenvolgende fasen vergroot.
In de jaren 1960 besloot de firma D'Ieteren om haar maatschappelijke zetel te vergroten, gezien de permanente uitbreiding van hun activiteiten. Het gebouw in de Maliestraat werd gebouwd in twee fasen en op het centrale gedeelte van het terrein verschenen steeds meer ateliers.

Beschrijving
In de Maliestraat bestaat het gebouw horizontaal uit twee delen: het eerste volume bestaat uit een skelet in beton en staal en het tweede volume uit in Preflex voorgevormde pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) en vloeren in gewapend beton.
Het onderste volume telt vier bouwlagen: benedenverdieping, twee ondergrondse verdiepingen en een parkingverdieping die bereikbaar is via een oprit aan de buitenzijde. In dit gebouw zijn de technische lokalen, de showroom, het atelier en de parking ondergebracht.
Het bovenste volume telt vijf bouwlagen. GordijngevelsNiet dragende gevel, meestal bestaande uit een opeenstapeling van vensterregisters. bestaande uit een reeks verticale stijlen in aluminium. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en lateien in groen geëmailleerde buitenpanelen. De metalen structuur (skelet, vloeren en dak) in de vorm van een parallellogram rust door middel van metalen zuilen op een verhoogd plateau dat is ingericht als parking; dit terras vormt het dak van het onderste volume. In dit volume zijn voornamelijk kantoren ondergebracht.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 219-50-60, 16-135, 16-155-163, 255-58 à 70, 255-74-76, 255-58-82.

Publicaties en studies
ARON, J., BURNIAT, P., et al., Inventaire du patrimoine contemporain de la région de Bruxelles, Bruxelles, 1994, fiche nr.  97.
Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Ixelles, AAM, Brussel, 1980-1982, fiche nr. 141.
PUTTEMANS, P., HERVE, L., Architecture Moderne en Belgique, Marc Vokaer ed., Brussel, 1974, p. 144.
LAMBOTTE-VERDICQ, G., Contribution à une anthologie de l'espace bâti bruxellois de Léopold II à nos jours, Agglomération de Bruxelles, Louis Musin éd., Brussel, 1978, pp. 226-227.

Tijdschriften
‘Nouveau complexe des anciens établissements D'Ieteren Frères S.A. à Bruxelles', La Maison, 7-8, 1967, pp. 229-238.
‘Des portes Overdoor automatiques pour le nouveau garage "D'Ieteren Mail"', Neuf, 13, 1968, p. 17.
ZACZEK, S., TAMIGNIAUX, R., ‘Nouveau complexe commercial et administratif des Anc. Établ. D'Ieteren S.A. à Bruxelles', Acier-Stahl-Steel, 1, 1964, pp. 1-10.