De inventaris van het bouwkundig erfgoed in de gemeente Elsene werd opgestart in 2005 en afgewerkt in 2015. Met uitzondering van enkele straten gecreëerd voor de nieuwe Leopoldwijk (Brussel-Uitbreiding Oost) bevindt de volledige gemeente zich online. Deze wijk, die op het grondgebied ligt van twee gemeentes, is in verwezenlijking.

Bekijk alle weerhouden goederen in deze gemeente

Files

Pdf CoverMethodologie (PDF - )

De inventaris van Elsene ligt in de lijn van voorgaande inventarissen, maar heeft enkele methodologische bijzonderheden.
Pdf CoverElsene - Geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling - Deel 1 (PDF - )
Wijken van Opper-Elsene (tussen de Naamsepoort en het gemeentehuis), Tenbos en Berkendaal.
Pdf CoverElsene - Geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling - Deel 2 (PDF - )
Wijken rond de vijvers en tot aan Boondaal.
Pdf CoverArchitecturale inleiding - Tenboswijk (PDF - )
De architecturale inleiding beperkt zich tot de Tenboswijk.
Pdf CoverArchitecturale inleiding - Berkendaalwijk (PDF - )
De architecturale inleiding beperkt zich tot de Berkendaalwijk.
Pdf CoverArchitecturale inleiding - Opper-Elsene (PDF - )
De architecturale inleiding beperkt zich tot Opper-Elsene
Pdf CoverBibliografie (PDF - )
biblio.jpg