Typologie(ën)

kapel

Ontwerper(s)

Franz VANDENBROUCKEarchitect1938

Stijlen

Neogotiek

Inventaris(sen)

  • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Wetenschappelijk
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 13999
lees meer

Beschrijving

Kapel van het einde XIX, aan weerszijden geflankeerd door woning met twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in spiegelbeeldschema.
Vóór de bouw van de Sint-Antoniuskerk (parochiekerk goedgekeurd bij K.B. van 02.12.1901) werden de diensten voorlopig in deze kapel gevierd.

In 1938 werd ze ingericht als tentoonstellingsruimte samen met een bibliotheek n.o.v. arch. Franz VANDENBROUCKE, op vraag van de VZW "Les oeuvres paroissiales de Saint-Antoine".

Bakstenen puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. ingeschreven tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Oorspronkelijk spitsboogvensters onder waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen., die van begane grond nadien verbouwd tot brede rechthoekige muuropeningen onder balk, die van rechts in 1946 verbouwd tot deur, n.o.v. arch. Paul EENENS. Originele bespijkerde deur.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 4328 (1928), 907 (1946).

Publicaties en studies
Brochure uitgegeven naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de Educatieve Gemeenschap Sint-Geneviève.
MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, p. 81.