Typologie(ën)

kliniek/hospitaal/ziekenhuis

Ontwerper(s)

Franz VANDENBROUCKEarchitect1924

Stijlen

Beaux-Artsstijl
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 13871
lees meer

Beschrijving

Imposant complex met Beaux-Artsinslag waarvoor bouwaanvraag van 1924. Getekend "FRANS VANDENBROUCKE-EEMAN ARCH.". Omvat twee bouwlagen en in totaal eenentwintig traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (leien).

In A. Gautierstraat moderne vleugels van het ziekenhuis uit 1932, 1963 en 1987, n.o.v. arch. J.J. EGGERICX.

Gevel Baron Lambertstraat : gevelscherm in baksteen met ruim gebruik van similisteen onder meer voor borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en vensterdecoratie ; sokkel in bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen).. Voorgevel geaccentueerd door een inspringende middenpartij met negen traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), afgesloten door een ijzeren omheining met twee toegangshekken tussen bakstenen pilarenVrijstaande ondersteuning van een boog of hoofdgestel in de vorm van een ronde, vierkante of polygonale pijler. met siervazen. Geaccentueerde derde en achtste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met uitbouw op de begane grond ; bekronend balkon, fraai uitgewerkte sleutels. Middenpartij voorts getypeerd door horizontaliserende vensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters. ; uiterst links moderne deur. Linker- en rechtervleugel met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. verticaal geritmeerd door oplopende vensternissen. Rechthoekige muuropeningen met roedenverdeling. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met dubbele rij dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is., waaronder grotere bakstenen dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met siervazen in de zijvleugels.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 5161 (1924), 445 (1932) ; inschr.reg. 1597 (1963), 3308 (1982), 3406 (1983), 3930 (1987).