Bekijk de weerhouden gebouwen
Van Dokter Jean Jolyplein naar Leopoldstadplein.

Genoemd naar een familie die talrijke terreinen in Etterbeek bezat.

Aangelegd in het kader van het "plan d' ensemble" van de Solboswijk van 1890 om de Nieuwelaan te verbinden met het verlengde van de Gelijkheidsstraat.
Het gedeelte tussen het dokter Jean Jolyplein en de A. Marcettestraat werd geopend in 1903.

Het merendeel van de huizen werd opgetrokken tussen 1890 en 1912: enkele - nr. 18, 20 en 75 - in neoclassicistische traditie van het einde van XIX, andere in eclectische stijl met typische polychrome lijstgevel, cfr. nr. 8 (arch. J. DIERIECKX, 1911), 21 (arch. Emile SWARTEBROECKX, 1912), 23-25 (1912), 31 (1911), 56-58 (1912), 60 (1911), 62 (1912), 85 (1909).

Opmerkelijk is dat er zich in het eerste deel aan even zijde de oude gebouwen van het hospitaal achter een omheiningsmuur bevinden; het laatste deel aan oneven zijde wordt grotendeels ingenomen door de lagere gemeenteschool "Claire-Joie II", opgetrokken vanaf 1935. Hiertegenover veelal woningen uit het interbellum, onder andere het typisch nr. 74 (arch. Pierre LALOUX, 1936).
Nr. 79-81 ten slotte vormt de voormalige kapel van de "Pères du Sacré-Coeur".

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 3156 (1909), 2662, 3102, 3223 (1911), 1460, 1557, 1976, 2464 (1912), 3194 (1936).
AR 466.
K.B. 18.06.1890, 31.07.1903, 02.08.1913.
RC 1903, p. 82.
RPV 1928, p. 356.

Publicaties en studies
MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, pp. 110, 168.