Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1880-1900

Stijlen

Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10255
lees meer

Beschrijving

Woning geïnspireerd door de Vlaamse renaissance, waarschijnlijk gebouwd in de jaren 1890.

Drie bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) waarvan de hoger oplopende hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. eindigt op een trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. met dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Bakstenen lijstgevel horizontaal geleed door speklagen in natuursteen op een arduinen sokkel met keldervenster. Elementen in blauwe hardsteen en natuursteen en faiencetegels. Rechts van de deur, een gedenkplaat als herinnering aan het verblijf van de Belgische componist Albert Dupuis tussen 1953 en 1967. In hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. resp. korfboogvenster, drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met centraal deurvenster tussen arduinen stijlen voorafgegaan door een balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met ijzeren leuning op de eerste verdieping, rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met een klein balkon ingeschreven in een rondboognis in de bovenste bouwlaag. Ingangstravee met vleugeldeur in natuurstenen omlijsting waarboven een klein rondbogig tweelicht onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. met decoratieve waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. die op twee consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. rust en bekronend entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.; venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op verdiepingen onder arduinen latei en ingeschreven in een spitsboogvormige nis.