Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Pierre NETELSarchitect1906

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10265
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl n.o.v. arch. Pierre NETELS (1906).

Drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en oorspronkelijk drie bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping., vierde bouwlaag bijgevoegd in 1930. Lijstgevel in witte baksteen horizontaal geritmeerd door kordonlijsten met decoratief gebruik van blauwe hardsteen. Arduinen sokkel met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. verlicht door twee keldervensters met smeedijzeren tralies. Op de begane grond deels beglaasde vleugeldeur met smeedijzerwerk, bekronend vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Centrale trapeziumvormige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met klein bekronend balkon in tweede bouwlaag. In overige traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) steekboogvormige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder een fijne arduinen waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.; gekleurd vensterglas met roedenverdeling boven de tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt..

Bronnen

Archieven

GASJ/DS/OW 7137 (1906).