Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

E. PRINDEBISE1901

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10256
lees meer

Beschrijving

Pand in eclectische stijl n.o.v. arch. Eugène PRINDEBISE (1901).

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Middenrisaliet geaccentueerd door gebosseerde hoekblokken en balkons. Lijstgevel in witte baksteen met horizontaliserende arduinen banden op een arduinen sokkel. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en panelenfries met polychrome ceramieken tegels voorzien van vegetale motieven. Rechthoekige muuropeningen onder arduinen lateien. Deels beglaasde vleugeldeur met smeedijzerwerk en bovenvenster.

Bronnen

Archieven

GASJ/DS/OW 5998 (1901).