Typologie(ën)

appartementsgebouw
opslagplaats/loods

Ontwerper(s)

Joseph DIONGREarchitect1925

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29103
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik. n.o.v. architect Joseph Diongre, 1925. Gebouwd i.o.v. de aannemer J.B. Surkyn die er zijn bureau en opslagplaats vestigde. In 1928 liet hij op het aanpalend perceel nr. 59 een tweede woning bouwen. In borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. centrale muuropeningen verdiepingen twee kaders met opschrift ‘Anno’ en ‘1925’.

Symmetrische compositie van vier bouwlagen. Oranjekleurige bakstenen gevel met elementen in hardsteen, witsteen en granitobepleistering voor kordons en consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Grotendeels witstenen benedenverdieping op hardstenen plint. Muuropeningen met afgesneden hoeken, centraal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. geflankeerd door twee portieken1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. waarin telkens een deur en veelhoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. voorzien van traliewerk in schuin gevelvlak. De ingang aan de linkerzijde bestond oorspronkelijk uit een inrijpoort maar werd in 1949 gewijzigd naar zijn huidige toestand. Op verdiepingen trapezoïdale doorlopende balkons, onderbroken door tweezijdige erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.; centraal in tweede bouwlaag en lateraal in derde bouwlaag, en met gedeeltelijk gemetste en ijzeren borstwering, laatstgenoemd tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. De erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. worden omlijnd door bakstenen tandfries. Centraal op elke borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van het terras witsteen met ‘1925’ in tweede bouwlaag en ‘ANNO’ in derde bouwlaag langs de stijlen. Houten kroonlijst met kepermotief. Pseudo-mansarde in blauwe leistenen met centraal bakstenen dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. onder trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. en twee zijdelingse dakkappellen waarlangs geruite panelen. Hierachter bevindt zich een plat dak dat overloopt in een zadeldak naar de achtergevel. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  en polychromie, met gekleurde loodramen en glas-in-loodramen.

In 1929 wordt een garage gebouwd op het achterliggend stuk van het perceel.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 8737 (1925), 10582 (1929), 10167 (1949), 25515 (2013).