Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Maurice SURKYNarchitect1928

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29104
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik. n.o.v. architect Maurice Surkyn, 1928. Gebouwd in opdracht van aannemer J.B. Surkyn naar analogie met nr. 55-57 n.o.v. architect Joseph Diongre (zie dit nr.).

Symmetrische compositie van vier bouwlagen. Benedenverdieping in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. op hardstenen plint met twee muuropeningen binnen geprofileerde lijst; links portiek waarin deur en veelhoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. voorzien van traliewerk in schuin gevelvlak, rechts garagepoort. Twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op verdiepingen met grotendeels bepleisterde elementen tussen gegroefde bakstenen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. bekroond door akroterieën. Op eerste verdieping tweezijdige erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met elkaar verbonden door centraal balkon, elk bekroond door terras. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met canneluresParallelle, gootvormige decoratieve groeven op een zuil of pilaster. en smeedijzeren leuningen, geassembleerd tot een kunstig geheel. GlasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. binnen geprofileerde omlijsting. Hoogste bouwlaag met twee tweezijdige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en onder houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Plat dak voorzien van een wellicht later toegevoegde ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust..
Benedenverdieping werd meerdere malen verbouwd; oorspronkelijk voorzien van een garage, centrale deur en drieledig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met traliewerk, in 1937 volledig verbouwd met een drieledig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en portiekingang haast identiek als deze in het aanpalend huis op nr. 55-57. In 1971 werd het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. verbouwd tot de huidige garage. Grotendeels bewaard schrijnwerk, bewaard ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw..

Bronnen

Archieven
GAV/DS 9941 (1928), 12287 (1934), 13379 (1937), 19673 (1971).