Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id [nl]

Urban : 36727
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met symmetrische compositie, 1874.

Oorspronkelijk ontworpen als geheel met nr.118, gesloopt in 1939.

Vormt het einde van een bijzonder homogene huizenrij, vanaf nr. 106.

Opstand van vier bouwlagen met symmetrische compositie. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevel versierd met talrijke elementen in witsteen, op hardstenen sokkel met verdiepte schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., met uitzondering van die op de tweede verdieping, die rondbogig zijn. Toegangstravee versierd met bossages, met op de eerste verdieping een balkon met wangenStenen zijkanten van schouwmantel, balkonborstwering, of andere. en stenen balustersVaasvormige spijl van een borstwering.. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 174 (1874), 3535, 6571 (1914).