Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Jean CRAPSaannemer1903

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 36722
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met invloed van de renaissancestijl en met symmetrische compositie, aannemer Jean Craps, 1903.

Vormt het begin van een bijzonder homogene huizenrij, tot nr. 116.

Gevel in witsteen versierd met elementen in hardsteen. Rondboogvensters op de benedenverdieping, rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdiepingen. Op de eerste verdieping, centrale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door een terras met een ijzeren borstwering tussen stenen wangenStenen zijkanten van schouwmantel, balkonborstwering, of andere., de oorspronkelijke vervangen. Op de laatste verdieping, sgraffiti in slechte staat van bewaring. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 3219 (1903), 24283 (2008).