Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21925
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis in art-decostijl, 1928.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, van nr. 6 tot nr. 10.

Twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in oranjekleurige baksteen versierd met pleisterwerk en elementen in witsteen, thans beschilderd. TraveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Op de linkertravee, garagepoort en trapezoïdale gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. van twee bouwlagen. Centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met deur onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. op imposante zuilen; een hoog vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder afgeschuinde hoeken verlicht het trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht.. Drie dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en deuren bewaard. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen. Voortuintje afgesloten door traliewerk en een heg.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 81-8.