Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1900-1910

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 21195
lees meer

Beschrijving

Drie burgerhuizen in geometrische art-nouveaustijl, herinnerend aan die van architect Paul Hamesse, die nr. 39 tot 43 van de laan ontwierp, ca. 1905.

Bakstenen gevels met hardstenen elementen. Gevel met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.; niet-uitgelijnde muuropeningen op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Gebeeldhouwde elementen in art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession. en decor van groeven. Sommige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.. Smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de verdieping. Uitspringend hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. op boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen.. KroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op uitgesnedenVerdiept aanbrengen, beitelen,… consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap., met gebogen bekroning op nr. 53, doorlopend  en met vleugelstukken op nr. 55; gemetseld dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met gebogen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op nr. 57. Deuren bewaard, met impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met roedeverdeling; asymmetrisch bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. op nr. 55, impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog. op nr. 57. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  op nr. 57, met roedeverdeling en groen glas.

Op nr. 53, bakstenen gevel, nu wit beschilderd. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. van de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. en de benedenverdieping verbonden door versmallende doorlopende  stijlen die in een vleugelstuk uitmonden. Uitsprong van het hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. op lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries)..

Op nr. 55, rode baksteen met elementen in witte baksteen. Uitsprong van het entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. op liseenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). rechts en met vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. links. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. voorzien van garagepoort in 1963, nu omgebouwd tot vensterLicht- en/of luchtopening in een muur..

Op nr. 57, gevel in beige baksteen beklemtoond door rode en gele baksteen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. dat op de verdieping pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met een geometrische bekroning vormt.

Bronnen

Archieven
GASLW/DS 55: 10597 (1963).