Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Fr. POELSarchitect1903

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 22017
lees meer

Beschrijving

Met ingewerkte inrijpoort van het Huis der Kunsten (zie nr. 147) – een oude villa uit 1826 – symmetrisch geheel van zes analoge burgerhuizen in eclectische stijl, n.o.v. architect Fr. Poels, 1903. Gebouwd aan de straatkant i.o.v. Georges Terlinden, toenmalig eigenaar van de villa, ter buffering van het lawaai van de steenweg.

Gevels met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., per twee gekoppeldTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. volgens spiegelbeeldschema. Bakstenen gevels met elementen in bruingekleurde, lichtgekleurde of groengekleurde baksteen, alsook hardsteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen.. Balkons volgens verkleinende ordonnantie met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., het eerste of het tweede met stenen wangenStenen zijkanten van schouwmantel, balkonborstwering, of andere.. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.. ArchivoltenGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog., behalve op nr. 151. Decor van een of meer boogfriezenReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen.. Baksteenmotieven. Bewaarde kroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., de eerste met Dorische klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop., de andere op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Bewaarde deuren op nr. 145 tot 153. Het meeste schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  is vervangen.

Op nr. 141, benedenverdieping gewijzigd en dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum.

Op nr. 145 en 149, gevels verbonden door een centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), afhankelijk van nr. 145, boven de inrijpoort op nr. 147. Afwijkend van het ontwerp, deur met keellijst met invloed van de Lodewijk XV-stijl, onder spiegelboog met cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd.; smeedijzeren traliewerk. Erboven, drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op de tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen., gevolgd door twee brede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel., het eerste met smeedijzeren traliewerk. Op nr. 149, dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 129-143-153.

Publicaties en studies
LOZET, J.-P., Schaerbeek. La Maison des Arts Gaston Williot, Schaarbeek, s.d.