Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14364
lees meer

Beschrijving

Neoclassicistisch geïnspireerd burgerhuis ,1912.

Vier bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Lijstgevel in natuursteen en arduin op arduinen sokkel waarin keldervenster en dienstingang met trap. Rechthoekige muuropeningen. Arduinen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Links trapezoïdale uitbouw van drie bouwlagen met telkens drie venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., die van begane grond zijn getralied. op verdiepingen muuropeningen in geriemde omlijsting met gecanneleerde friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). en sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Panelen op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van tweede verdieping. Bekronend balkon met balustradeHekwerk van spijlen of balusters.. In laatste bouwlaag centraal deurvenster onder latei met bouwjaar: 'ANNO 1912' en gestrekte waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen., tussen verdiepte panelen. Ingangstravee met getraliede inrijpoort en bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.; venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op verdiepingen analoog aan die van uitbouw. De latei van bovenste muuropening draagt naam van huis 'VILLA JOSEPH'. Arduinen friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…).. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 2158 (1912).