Onderzoek en redactie

1993-1995

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Van Waversesteenweg naar kruispunt Eskadronstraat en Baron de Castrostraat.

Laan met licht gebogen tracé gevat tussen de Generaal Jacqueslaan en de Sint-Michielslaan. Talrijke verkeerswegen vertrekken of eindigen hier.

Stuk van de voormalige Militaire laan (boulevard Militaire). Haar aanleg werd goegdekeurd in 1899 (KB 06.05.1899), de werken startten in 1900 en de laan werd in 1906 voor het verkeer geopend.

Kreeg na W.O. II haar huidige naam, naar een oudburgemeester van Etterbeek, geboren in Lodelinsart in 1877 en gestorven in gevangenschap in 1944. In 1980 werd een gedenkteken ingewijd, ter hoogte van het kruispunt met de Le Marinellaan. Een gedenkplaat in blauwe hardsteen vermeldt de belangrijkste data uit het leven van Louis Schmidt; een andere plaat draagt het embleem van het bataljon onder het peterschap van de gemeente geplaatst. Een tweede monument ter zijn herinnering werd ingewijd op 14 september 1947, op het Koning Overwinnaarplein.
 
Achter de Rolin kazerne (heden afgebroken) en het Voertuigenarsenaal, telt de laan aan weerszijden verschillende huizen en herenhuizen, meestal in Beaux-Artsstijl, soms met drie gevels (nr. 95-97, 1924), ook enkele ensembles (nr. 54 en 56, 1929). Daarnaast talrijke appartementsgebouwen met maximum tien bouwlagen, soms in de plaats van fraaie huizen (bv op de hoek van de Baron de Castrostraat, het voormalige nr. 119, herenhuis n.o.v. arch. CAMAILLE, 1911). Hieronder bevinden zich enkele interessante appartementsgebouwen met art-deco-elementen, zie nr. 16-20, 22, 46, 48 en 100, opgetrokken tussen 1931 en 1934 n.o.v. arch. M. SPINNAEL. Verder opmerkelijke ingangsportiek van nr. 57 (1937, n.o.v. arch. VERMEIREN). De gevel in (simili)-natuursteen van nr. 77, gebouwd in 1930, vertoont Beaux-Artsinvloed. Alle constructies voorafgegaan door tuintjes of parkeerruimte. Enkele panden wijken af van rooilijn (nr. 77 tot 111).

Met kastanjebomen beplante middenberm, aangelegd voor tram.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 3088-4174 (1911), 5154, 5463 (1924), 4977 (1929), 7554, 8040 (1931), 409 (1932), 3389, 3555 (1933), 5672 (1934), 4900 (1937).
RC 1948, p.112.

Publicaties en studies
MEIRE, R. J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, pp. 81, 109, 125 en 126.