Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Alexis DUMONTarchitect1930

Stijlen

Traditionalisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2011-2013

id

Urban : 21590
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in traditionalistische stijl met renaissance-invloed, n.o.v. architect Alexis Dumont, 1930.

Het huis maakt deel uit van een woonerf gebouwd tussen 1928 en 1931 volgens het verkavelingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van architect Adrien Blomme (zie straatnotitie).

Huis met L-vormige plattegrond. Drie bouwlagen. Muuropeningen gevat in een sobere stenen geprofileerde omlijsting, onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster. op de benedenverdieping (onder meer de garagepoort) en rechthoekig op de verdiepingen; de venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de kant van de square zijn per twee gekoppeldTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd.. In het dubbele zadeldakDak met twee hellende dakvlakken., dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder tentdak en bakstenen dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. bekroond door een gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 294-5.