Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Adrien BLOMMEarchitect1928

Stijlen

Traditionalisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2011-2013

id [nl]

Urban : 21597
lees meer

Beschrijving

Deels op een hoek gelegen, ensemble gevormd door twee burgerhuizen die eenzelfde monumentale gevel in traditionalistische stijl delen, ontworpen terzelfder tijd als het bruggebouw dat loodrecht op de gevel staat, n.o.v. architect Adrien Blomme, 1928.

Het ensemble maakt deel uit van een woonerf gebouwd tussen 1928 en 1931 volgens het verkavelingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van architect Adrien Blomme (zie straatnotitie).

Gedeeltelijk in een hoek, gevel van drie bouwlagen, aan het plein bekroond door een monumentale barokke topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met rechte aandaken die in volutes uitmonden. In totaal zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de eerst vijf (vertrekkend van links) overeenstemmend met nr. 15, de twee volgende met nr. 13. Een reeks rondbogen ritmeert de benedenverdieping. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Ankers. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder tentdak (makelaars). IJzeren leuningen en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard.

Op nr. 13, toegangsdeur gevat in een barokke omlijsting, links geflankeerd door een rondbogige garagepoort.

Rondbogige toegangsdeur op nr. 15 onder het bruggebouw, links geflankeerd door een garagepoort.

Terkamerendalsquare, bruggebouw (gezicht naar de Émile Duraylaan) (foto 2011).

Ter hoogte van de toegang tot nr. 15, bruggebouw, loodrecht op de gevel, dat het plein van de square afsluit en toegang geeft tot de straat die uitmondt op nr. 169 Renbaanlaan (zie dit nummer). Twee bouwlagen onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken., in het midden bekroond door een torentje met klok (tentdak onder makelaar). Drie rondbogen, de middelste het breedst. Op de verdieping, rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. die elk een woonruimte verlichten: die links behoort tot het huis gelegen op nr. 8 (zie dit nummer), die rechts tot dat op nr. 15.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 13 en 15: 294-13-15; 13: 294-13; 15: 294-15.