Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Paul HAMESSEarchitect1908

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016-2019

id

Urban : 29509
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl met geometrische art-nouveauelementen getekend in de plint ‘HAMESSE Arch.’, 1908.

Opstand van drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de twee eerste bouwlagen, één enkele traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de derde bouwlaag, onder mansarde. Gepleisterde gevel met hardstenen elementen. Muuropeningen getoogd onder ijzeren latei of rechthoekig. Hoofdtravee met balkon met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Derde bouwlaag met gekoppeld raam met stenen stijlen onder gemeenschappelijke latei en boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen.. Centraal dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen m.u.v. de poort.

Bronnen

Archieven
GAV-DS 4168 (1908).

Publicaties en studies
EPHREM, Bruxelles retrouvé. Tome 3 Bruxelles-Ouest, Alice éditions, Brussel, 2007, p. 143.

Websites
Brussel, stad van architecten - Paul Hamesse