Typologie(ën)

pastorie
theater/schouwburg

Ontwerper(s)

Camille DAMMANarchitect1925

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16970
lees meer

Beschrijving

Ensemble in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., gesigneerd ‘C[amille] Damman.. / architecte.', i.o.v. Frédéric Brugmann, 1925.

Joseph Stallaertstraat 8-10, detail van het <a href='/nl/glossary/195' class='info'>portiek<span>1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert.</span></a> (foto 2006).

Pastorie
Drie bouwlagen en vier verschillende gevels, die aan straatzijde met telkens vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Laatste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) van zijgevel in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. en voorzien van driehoekige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder terras. Bruine bakstenen gevels met elementen in witsteen, waarvan sommige gesculpteerd met gestileerde bloemen in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik.. Muuropeningen in verschillende vormen, die gevel verlevendigen: smalle gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd., hoge rondboogvensters of brede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., telkens gevuld met fraai schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roeden. Toegangsportiek in oksel van parochiezaal en pastorie: witstenen luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. op dito pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) met fraai smeedijzeren hekwerk in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik.; muuropeningen hier getralied en voorzien van glas-in-lood. In eigenlijke straatgevel eveneens deur onder stenen luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. met bloemmotief.

Joseph Stallaertstraat 8-10, achtergevel (foto 2007).

Asymmetrische achtergevel met fraai en decoratief metselwerk. Muuropeningen in verschillende vormen met metalen schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard. Op benedenverdieping glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. geflankeerd door rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. uitgevend op een terras dat uitkijkt over de tuin; gestileerde bakstenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. geflankeerd door twee pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. bekroond met lamp. Tuin beplant met mooie rode beuk.
Kroonlijst op lange modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Pannen schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. met kleine driehoekige dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

Joseph Stallaertstraat 8-10, detail van de toegangsdeur (foto 2006).

Interieur. Grondplan, oorspronkelijk voorzien als woning voor twee pastoors, is bewaard. Op benedenverdieping aan straatkant, grote polyvalente zaal met erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Op elke verdieping, brede centrale gang naar kamers, keukens en badkamers.
Sober interieur verlevendigd door enkele elementen in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., ontworpen door Camille Damman: trappaalHoofdbaluster aan de eerste trede van een trap. met gesculpteerde houten uil, koperen beslagVerzameling van metalen elementen op een deur of raam. met klein geometrisch motief. Deuren en vloeren (parket en granito) eveneens bewaard.


Joseph Stallaertstraat 12, voormalige theaterzaal (foto 2007).

Voormalige theaterzaal (nr. 12) in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., i.o.v. Frédéric Brugmann, n.o.v. arch. Camille Damman, 1925. Deze zaal van één bouwlaag , thans gebruikt door de scouts, deed oorspronkelijk dienst als theaterzaal. Straatgevel in bruine baksteen van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) tussen zware postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. Van pastorie gescheiden door berijdbare doorgang.

Bronnen

Archieven
Archieven van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.

Publicaties en studies
VAN CAUWELAERT, J.-F., Une église à la plaine de Berkendael: les débuts à la paroisse de l'annonciation à Ixelles, Mémoires d'Ixelles, 73-74, 1999, p. 31.