Typologie(ën)

school

Ontwerper(s)

Léopold DELBOVEarchitect1881-1883

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19383
lees meer

Beschrijving

Groupe scolaire des Étangs, voormalige écoles communales 5 en 6 [Gemeentescholen 5 en 6]. Schoolcomplex in eclectische stijl n.o.v. architect L. Delbove, 1881-1883.

Geschiedenis
In 1874 verwierf de gemeente Elsene de eigendommen in de Gulden-Sporenlaan met de bedoeling er een school te vestigen. Het leerlingenaantal was in de tien vorige jaren in Elsene immers verdubbeld. L. Delbove tekende de plannen voor de school in 1881: hij voorzag een school bestaande uit een afdeling voor meisjes (gevel in de A. de Wittestraat), en een afdeling voor jongens (gevel in de Gulden-Sporenlaan), in totaal voor 900 leerlingen. De school werd in 1883 ingehuldigd. Ze had meteen veel succes en al snel werd aan uitbreiding gedacht. In 1902 werden de twee afdelingen uitgebreid met een kleutertuin op de hoek van de Gulden-Sporenlaan en de Guillaume Macaulaan.

Alphonse de Wittestraat 29-31 – Gulden-Sporenlaan 15A-16, Gemeentescholen 5 en 6,

Beschrijving
Twee bouwlagen – drie in middenrisaliet in de Gulden-Sporenlaan – en langsgevels met twintig traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in baksteen met elementen in hardsteen en witsteen. Gevels aan Macaulaan resulterend uit verbouwing van 1902: licht vooruitspringende en onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. met oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. en kopgevel bestaande uit negen, deels blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en bekroond met dubbel frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. waarin inscriptie École communale. Lage voorbouw later toegevoegd.
Getoogde muuropeningen, die op verdiepingen van middenrisaliet met stenen moneelStenen vensterstijl. en die van traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) van 1902 bekroond met archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog.. TraveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) geritmeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met ankers. Gebouw volleig omringd met tuin/speelplaats en omheiningsmuur.

Alphonse de Wittestraat 29-31 – Gulden-Sporenlaan 15A-16, Gemeentescholen 5 en 6,

Grondplan
Oorspronkelijk rechthoekig gebouw bestaat uit twee verdiepingen met klaslokalen gelegen rond een binnenplaats overdekt met metalen spant met houten plafond en verhoogde nok. Dit concept is ontleend aan de functionele en hygiënistische architectuurprincipes van de ‘École modèle de la Ligue de l'Enseignement' van 1873 (Maurice Lemonnierlaan nr. 110, Brussel, architect Ernest Hendrickx). De klassen worden ook verlicht door de grote venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. uitgevend op de binnenplaats.

Bronnen

Archieven
GAE/OW 24 map 162 Écoles primaires 5 et 6 et agrandissement.

Publicaties en studies
Le quartier des étangs d'Ixelles, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 1994 (Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 10), p.22.
DEMEY, Th., Histoire des écoles bruxelloises, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 2005 (Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 39), pp.12-14, 20-21.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Les étangs et l'Abbaye de la Cambre, Gemeente Elsene, Brussel, 1998 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 4), pp.4-5.
ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Brussel, 1885, pp.378-379.

Tijdschriften
DELBOVE, L., ‘École primaire communale à Ixelles. École mixte avec jardin d'enfants, av. des Éperons d'Or (1882)', L'Émulation, 1890, pl. 18-19.